Quảng cáo

Tặng
VNĐ20 triệu

Sản xuất 01 Video đăng tải trên kênh Youtube “BuildShow Vietnam” (Cam kết về chỉ số tiếp cận, lượt xem đối với mỗi nội dung.)

Bạc (Silver)
VNĐ150 triệu

+Sản xuất 05 Video đăng tải trên kênh Youtube “BuildShow Vietnam”(Cam kết về chỉ số tiếp cận, lượt xem đối với mỗi nội dung.)

+Gắn đường link website, fanpage trong phần mô tả trên các video Youtube liên quan và các bài viết trên facebook “BuildMart”

+Gắn thẻ đối tác, bài viết giới thiệu doanh nghiệp trên website “Buildshow.vn”

+Xuất hiện logo, hình ảnh, thông tin sản phẩm và các chương trình khuyển mại bán hàng trên kênh thông tin Newletters của Buildmart (Phát hành 02 lần/tháng qua Email-Marketing, Zalo-Marketing)

+Tham gia và đồng hành cùng các chương trình kết nối, hoạt động cộng đồng của Buildshow Vietnam.(Đối với mỗi sự kiện sẽ có ưu tiên về mức độ tham gia)

Vàng (Gold)
VNĐ300 triệu

+Sản xuất 10 Video đăng tải trên kênh Youtube “BuildShow Vietnam”(Cam kết về chỉ số tiếp cận, lượt xem đối với mỗi nội dung.)

+Gắn đường link website, fanpage trong phần mô tả trên các video Youtube liên quan và các bài viết trên facebook “BuildMart”

+Gắn thẻ đối tác, bài viết giới thiệu doanh nghiệp trên website “Buildshow.vn”

+Bài viết giới thiệu sản phẩm, cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp trên website “Buildshow.vn”

+Xuất hiện logo, hình ảnh, thông tin sản phẩm và các chương trình khuyển mại bán hàng trên kênh thông tin Newletters của Buildmart (Phát hành 02 lần/tháng qua Email-Marketing, Zalo-Marketing)

+Tham gia và đồng hành cùng các chương trình kết nối, hoạt động cộng đồng của Buildshow Vietnam. (Đối với mỗi sự kiện sẽ có ưu tiên về mức độ tham gia)

Kim Cương (Diamond)
VNĐ500 triệu

+Sản xuất 25 Video đăng tải trên kênh Youtube “BuildShow Vietnam”(Cam kết về chỉ số tiếp cận, lượt xem đối với mỗi nội dung.)

+Gắn đường link website, fanpage trong phần mô tả trên các video Youtube liên quan và các bài viết trên facebook “BuildMart”

+Gắn thẻ đối tác, bài viết giới thiệu doanh nghiệp trên website “Buildshow.vn”

+Bài viết giới thiệu sản phẩm, cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp trên website “Buildshow.vn”

+Xuất hiện logo, hình ảnh, thông tin sản phẩm và các chương trình khuyển mại bán hàng trên kênh thông tin Newletters của Buildmart (Phát hành 02 lần/tháng qua Email-Marketing, Zalo-Marketing)

+Tham gia và đồng hành cùng các chương trình kết nối, hoạt động cộng đồng của Buildshow Vietnam. (Đối với mỗi sự kiện sẽ có ưu tiên về mức độ tham gia)
+Hỗ trợ truyền thông hình ảnh cho các chuyên gia, KOLs của doanh nghiệp.

Danh mục thiết bị Sản xuất video (Gói Bạc Silver)

danh muc sx video