Giải pháp2 Videos

viglacera thumb
213
15:32

Bê tông khí chưng áp Viglacera – Bùng nổ hiệu suất

Bê tông khí chưng áp  là gì? Bê tông khí chưng áp là một loại gạch không nung, sản xuất theo dây truyền hiện đại chưng áp nhiệt độ cao, công nghệ tạo lỗ khí tăng độ kết dính, chịu lực và rắn chắc, giảm thiểu ô trường. Nổi bật nhất với tính cách nhiệt tốt […]